Poslanci v Tr. Teplej opustili na protest rokovanie zastupiteľstva

TRENČIANSKA TEPLÁ. V stredu 29.4.2020 sa uskutočnilo v miestnej hasičskej zbrojnici rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá. Stretnutie zastupiteľov sa konalo za prísnych protiepidemiologických opatrení a do rokovacej sály sa dostali iba poslanci a vybrané osoby.

Rokovanie trvalo niečo cez dve hodiny, čo je pre zastupiteľstvo v tejto obci nezvyklé, pretože tu sa rokuje v prevažnej miere dlho do večerných hodín. Výrazne do diania vstúpili poslanci, keď takmer úplne zmenili program zasadnutia na návrh poslanca Dominika Galla, ktorý zmenu v programe priniesol aj v písomnej forme.

Prvá roztržka sa strhla pri bode o informácii o rozpočtových opatreniach vykonaných starostkou obce Slavomíry Propperovej za rok 2019. Volení zástupcovia boli s touto informáciou nespokojní. “Ak si niekto myslí, že toto je materiál, ktorý má byť predložený poslancom ako rozpočtové opatrenia v kompetencii starostky obce, tak sa na mňa nikto nehnevajte, ale má to výpovednú hodnotu nula celá nula nič,” uviedol poslanec Dominik Gallo. “Obecný úrad vedie prednosta. Ja mám určité kompetencie a povinnosti. Oddeľte obecný úrad od starostu. Osobné útoky voči mojej osobe nevzťahujte na neplnenie si povinností referátov. Pretože ja teraz prídem na úrad a vyvodím zodpovednosť za to, že takto to ekonómka predložila. Ja ani neviem, čo sa predkladalo, tak vám poviem,” ohradila sa starostka. Slová štatutárky obce vyvolali medzi poslancami búrlivú reakciu. “Toto, čo tu teraz odznelo, to sa mi snáď sníva. Starosta nevie, čo robia a predkladajú  referáty? Kto tie referáty riadi a je za ne zodpovedný?” rozhorčene reagovala poslankyňa Andrea Švondrková.

Poslanci tiež uložili hlavnému kontrolórovi vykonať kontroly vo viacerých objektoch, ktoré riadi obec (materská a základná škola, obecný úrad). Plénum poslancov sa tiež rozhodlo zmeniť výšku sumy, ktorú môže starostka obce presunúť v rámci rozpočtu z 5000 EUR na 500 EUR. “Nemáme absolútne prehľad o tom, čo sa deje, čo ako ide ďalej, ako ide čerpanie, aké sú zmeny, nemáme absolútne o ničom informácie. Všetko sa dozvedáme iba z druhej ruky a z internetu, čo sú zverejnené zmluvy, faktúry a objednávky, niekedy sa nestačíme čudovať, čo tam vidíme,”vysvetlil poslanec Dominik Gallo svoj návrh, ktorí poslanci akceptovali.

Zbor sa venoval aj problémom s vodovodnou prípojkou občana z miestnej časti Príles, o ktorom sme vás už informovali (VIAC TU), električkovým depom (VIAC TU), drevnou hmotou po výrube pre cyklotrasu.

Na rokovaní sa vzdali predsedníctva Komisie pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo – Dominik Gallo a Majetkovej a finančnej komisie – Andrea Švondrková. Poslanci dôvody odstúpenia uviedli na konci zastupiteľstva. Je z nich zrejmé, že namietali hlavne zlú spoluprácu s vedením obce, podobne ako to uviedli po odstúpení z funkcie Milan Kubík (predošlý predseda Komisie pre životné prostredie a odpadové hospodárstvo) a bývalý zástupca starostky obce Martin Jakúbek. Starostka obce na to reagovala vyhlásením: “Ani jeden z vás, ktorý sa nachádza v tejto miestnosti ma nevolil.” Slavomíra Propperová ďalej uviedla, že poslanci na ňu vyvíjajú nátlak a na všetko odpovie písomne na základe zákona.

Pred samotným koncom rokovania mala príspevok poslankyňa Eva Mydlová, v ktorom ostro kritizovala starostku a tá náhle vyhlásila 10 minútovú prestávku a poslankyňu tak zastavila. Všetci poslanci následne na protest z rokovania odišli.

Viac sa dozviete z priložených videí.

REDAKCIA:

Vzhľadom na prijaté opatrenia je záznam zastupiteľstva vyhotovený z jedného bodu miestnosti bez priblíženia jednotlivých diskutujúcich, pretože sme sa nemohli fyzicky nachádzať pri kamere.

Zostrih zasadnutia: