OMŠENIE. V obci Omšenie sa dnes stretli starostovia a primátori, prípadne ich delegovaní zástupcovia, Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy. Územie MAS v sebe spája zaujímajú ponuku kúpeľného a vidieckeho cestovného ruchu. Aj o týchto témach sa rozprávali zástupcovia na Správnej rade MAS a následne aj na Valnom zhromaždení MAS Strážovské vrchy.

Predsedom uvedenej MAS je starosta obce Omšenie Alojz Marček a ten aj rokovania viedol. Akčnú skupinu tvoria tieto samosprávy: mesto Trenčianske Teplice a obce Omšenie, Dolná Poruba, Trenčianska Teplá, Krásna Ves, Čierna Lehota, Šípkov, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Timoradza, Kšinná, Trebichava, Omastinna, Žitná – Radiša, Uhrovské Podhradie, Uhrovec, Horné Naštice, Miezgovce.

„Poskytuje zázemie pre život v čistom, zdravom a kultúrnom prostredí. Pre obyvateľov i domácu a zahraničnú klientelu sú k dispozícii kvalitné služby a množstvo príležitostí pre oddych a trávenie voľného času s bohatým kultúrno-spoločenským programom,” zdôrazňuje MAS Strážovské vrchy.

Aké je poslanie MAS a ako môže pomôcť aj vám, podnikateľom, atď. sa dozviete z priloženého videa.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.