TRENČIANSKE TEPLICE. Okresný súd v Trenčíne vyhovel žiadosti Ministerstva kultúry SR a neziskovej organizácie Spoločnosť Jaromíra Krejcara (SJK) a vydal neodkladné nariadenie, ktorým majiteľovi Keorlen Trade s.r.o. zakazuje akýmkoľvek spôsobom nakladať s nehnuteľnosťou.

Ako ďalej uvádza Spoločnosť Jaromíra Krejcara vo svojom stanovisku, dôvodom bola obava, že sa majiteľ plánuje zbaviť liečebného domu Machnáč prevodom na ďalšiu schránkovú firmu. „Od roku 2008 zmenila budova Machnáča majiteľa už 5 krát. Samotnému Ministerstvu kultúry SR bol Machnáč ponúknutý naposledy v septembri 2020 za špekulatívnu cenu vo výške 1.500.000 EUR. Táto suma závratne stúpa pri každom prepise budovy, hoci jej technický stav sa neustále zhoršuje a dnes je v havarijnom stave. Ponuku na uplatnenie predkupného práva Keorlen Trade, s.r.o. uplatnil bezprostredne po tom, ako prejavila záujem o kúpu Machnáča nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara a po tom, ako boli medializované správy o jej snahách zachrániť ho, a to aj prostredníctvom vyvlastnenia. Keďže sa neziskovej organizácii nepodarilo dohodnúť s majiteľom, rozhodla sa podniknúť kroky k vyvlastneniu pamiatky. Majiteľ Keorlen Trade, s.r.o. sa proti rozhodnutiu súdu odvolal,“ dodávajú zástupcovia SJK.

Spoločnosť Jaromíra Krejcara je nezisková organizácia, ktorej cieľom je záchrana, obnova a následná ochrana, údržba bývalého Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Jej členmi sú rektorka VŠVU Bohunka Koklesová, architekt Martin Zaiček, fotografka Andrea Kalinová, profesorka Henrieta Moravčíková a prorektorka STU Ľubica Vítková.