CHOCHOLNÁ-VELČICE – KOSTOLNÁ-ZÁRIEČIE. Pôvodný most na ceste III/1225 vedúci ponad cestu I/9 bol v havarijnom stave. Nahradil ho úplne nový, ktorý bol do predčasného užívania odovzdaný už v januári.

„Stavebné práce pozostávali zo sanácie starého mosta a z výstavby nového mostného objektu. Materiál z pôvodného mostu sme zrecyklovali a použili pri iných stavbách,“ priblížil zástupca spoločnosti STRABAG Peter Večeřa a dodal, že na nový most použili viac ako 100 ton ocele a 500 kubických metrov betónu. „Všetky stavebné práce boli financované z rozpočtu Trenčianskej župy, rekonštrukcia mosta stála viac ako 1 mil. eur s DPH. Chcem sa aj dodatočne ospravedlniť cestujúcej verejnosti za obmedzenia, a verím, že most im bude slúžiť ďalšie desiatky rokov,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

„Pri rekonštrukcii neboli žiadne väčšie problémy. Náročnejšie bolo zakladanie stavby, pretože piloty museli byť hlbšie uložené, ale to sme predpokladali. Samotné podložie pod pilotami bolo viac spevnené oproti projektu. Most je dlhý 58 metrov a široký 9,8 metra,“ doplnil riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš.

Zdroj: TSK