NOVÁ DUBNICA. V Novej Dubnici opäť predstavujú svoje umenie čipkárky. Výstava je inštalovaná vo vestibule Kina Panorex od 22.5. do 29.5.2019. Podujatie organizuje Klub paličkovanej čipky (KPČ) pod záštitou primátora mesta Nová Dubnica Petra Marušinca.

Už 7. ročník výstavy paličkovanej čipky s doslova priliehavým názvom Dotyky krásy, si môžete pozrieť v čase od 10.00 – 19.00 hod., 29.5.2019 do 13:00 hod. Hosťom podujatia sú Veronika Dolanská a Ľubica Tatranská zo Soľnobanského čipkárskeho cechu z Prešova.

Súčasťou vernisáže bola aj veľmi milá udalosť a to oslava okrúhleho jubilea jednej z členiek domáceho klubu Márie Fialovej z Trenčianskych Teplíc. Osobne jej prišla zablahoželať aj primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková. Ku gratulantom sa pridal aj zástupca primátora mesta Nová Dubnica Pavol Pažítka.

Zakladateľkou Klubu paličkovanej čipky v Novej Dubnici bola v roku 1995 Alžbeta Mrázová, majsterka ľudovej umeleckej výroby UĽUV. Od roku 2008 je vedúcou klubu Mgr. Anna Waldeckerová.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.