TRENČIANSKY KRAJ. V priebehu I. polroka 2020 vykonali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 1749 výjazdov, čo je oproti prvému polroku 2019 o 357 výjazdov viac (1392 výjazdov). V percentuálnom vyjadrení to predstavuje nárast o 25,65%.

Z tohto počtu bolo za uvedené obdobie vykonaných najviac t.j.: 1083 výjazdov k technickým zásahom, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje nárast o 31,91% (821 výjazdov). Pri dopravných nehodách zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji počas prvého polroka 2020 spolu 359 krát (v I. polrokom 2019 to bolo 360 výjazdov).

V priebehu I. polroka 2020 zasahovali hasiči v Trenčianskom kraji pri 401 požiaroch, čo oproti rovnakému obdobiu roku 2019 (434 výjazdov) predstavuje pokles o 7,60 %.


Výjazdy k technickým zásahom

K technickým zásahom vykonali hasiči v Trenčianskom kraji celkom 1083 výjazdov, t.j. 61,92 % z celkového počtu výjazdov (1749) za I. polrok 2020. Z toho počtu bolo 359 výjazdov k dopravným nehodám, čo predstavuje 20,53 % z celkového počtu výjazdov a 33,15 % z výjazdov k technickým zásahom. Pri dopravných nehodách bolo zachraňovaných 339 ľudí, 239 bolo zranených, 15 osôb následkom dopravných nehôd podľahlo.

Výjazdy k požiarom

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru vykonali v Trenčianskom kraji za prvý polrok 2020 celkom 401 výjazdov k požiarom. Z tohto počtu bolo najviac výjazdov k požiarom trávnatých a krovinatých porastov 71x. K požiarom rodinných domov boli hasiči vyslaní 51x a k dopravným prostriedkom cestnej dopravy 37x. Pri požiaroch vznikla škoda viac ako 1.460.000,- €, pričom hasičom sa podarilo uchrániť hodnoty za takmer 8.630.000,- €. Pri požiaroch bolo zachránených 43 osôb, 15 bolo zranených a 4 osoby následky požiarov neprežili.

Zdroj: Tlačová správa KR HaZZ Trenčín