OMŠENIE. V mesiaci apríl 2019 sme vás informovali o rôznych investíciách v obci pod Omšenskou Babou, ktoré Obecný úrad Omšenie plánoval dokončiť v tomto roku. Medzi projektami bolo aj zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Omšení.

Prázdniny sa skončili a deti mohli nastúpiť do vynovenej budovy, tak ako to predpokladal pred začatím rekonštrukcie aj starosta obce Omšenie Alojz Marček. Jednak sa kompletne vynovil plášť budovy, ale nový šat dostali aj triedy a kuchyňa. Zároveň sa s týmto projektom zrealizovali ešte ďalšie dva projekty, vďaka ktorým sa vynovili napríklad aj sociálne zariadenia. Starosta tiež vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúžili o zdarný koniec rekonštrukcie a poďakovanie patrí aj primátorke mesta Trenčianske Teplice Zuzane Frajkovej Ďurmekovej a aj poslancom Mestského zastupiteľstva Tr. Teplice, že prichýlili omšenské deti počas rekonštrukcie vo svojich priestoroch.

Viac konkrétnych informácií sa dozviete z priloženej reportáže.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

VIDEO: V Omšení sa investujú ďalšie finančné prostriedky do revitalizácie obce. Chystajú sa aj obmedzenia v škôlke