TRENČIANSKY KRAJ – TRENČIANSKE TEPLICE. Každý kto býva v bytovom dome sa určite stretol s tým, že v spoločných priestoroch bytoviek sa nachádzali rôzne predmety, ktoré tam umiestnili ich majitelia. Tieto predmety tam však v žiadnom prípade nepatria.

Množia sa prípady požiarov aj v bytových domoch a preto príslušníci hasičského a záchranného zboru vykonávajú preventívne protipožiarne kontroly aj týchto spoločných priestorov. Ide najmä o chodby, schodištia, pivnice, či suterén. Majitelia bytov si tu často odkladajú rôzne predmety, ktoré tu nemajú miesto. Ide o rôzne skrinky, stoličky, rastliny, botníky a podobne. Jedna z takýchto kontrol bola vykonaná aj v minulom roku v bytových domoch v správe spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice. Kontrolou boli zistené  nedostatky, ktoré je nutné napraviť. Hasiči konštatovali v niektorých prípadoch nedodržiavanie voľných únikových ciest, kde rôzne predmety bránia bezpečnej evakuácii osôb a zásahu hasičskej jednotky.

Spoločnosť Termia s.r.o. zasiahla a trikrát písomne upozornila vlastníkov bytov, aby predmety z chodieb odstránili. Časť majiteľov výzvu uposlúchli, niektorí však stále vzdorujú. “Chcela by som touto cestou opätovne vyzvať vlastníkov bytov, ktorí doposiaľ majú v priestoroch bytov umiestnené rôzne predmety, aby ich okamžite odstránili. Pokiaľ tak neurobia, svojim konaním porušujú §5, písm. b/ Zákona NRSR č. 314/2021 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V Krajnom prípade budú predmety z chodieb a spoločných priestorov odstránené správcom,” uviedla Alexandra Matúš Staník, riaditeľka spoločnosti Termia s.r.o. Trenčianske Teplice. Pokiaľ nebude zjednaná náprava Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne začne správne konanie voči správcovi, môže udeliť pokutu a správca nebude mať inú možnosť iba pokutu zosobniť konkrétnemu majiteľovi bytu, ktorý odmieta svoje veci odstrániť.

Takýto problém neriešia iba v kúpeľnom meste, ale prakticky kdekoľvek v našom kraji. Je potrebné si uvedomiť, že v prípade požiaru a hustého dymu je výrazne obmedzená bezpečná evakuácia osôb. Môže dôjsť k zakopnutiu, pádu a v najhorších prípadoch aj k ušliapaniu osôb. V neposlednom rade hrozí zranenie aj samotným záchranárom. Zodpovednosť k sebe samému, ale aj k druhým by mala zvíťaziť nad vlastným komfortom.