NOVÁ DUBNICA. Neuplynulo veľa dní a do mesta sa opäť vrátila kultúra a Mierové námestie sa zabáva. Tentokrát ide už o 7. ročník Festivalu dychových orchestrov a mažoretiek, ktorý sa opakuje každé dva roky a tento rok je novinkou rozšírenie o jeden deň. Súbory vystúpia okrem Novej Dubnice aj v Trenčianskych Tepliciach, na Kúpeľnom námestí.

Pozvanie na otvorenie festivalu a neskôr na jednotlivé vystúpenia spolu prijalo 400 hudobníkov a 80 mažoretiek zo všetkých štátov V4, teda Maďarska, Českej republiky, Poľska a samozrejme aj zo Slovenska. Festival otvoril príhovorom primátor Novej Dubnice Peter Marušinec a privítal hostí, medzi ktorými boli zástupcovia domáceho mesta, ale aj  primátorka mesta Trenčianske Teplice Zuzana Frajková Ďurmeková. Program bude prebiehať počas takmer celej soboty 29. júna 2019 a začne hviezdicovým pochodom účastníkov festivalu priamo na námestie a na vystúpenia sa môžu tešiť diváci tiež v nedeľné popoludnie, kedy bude o 17:00 hod. špeciálne vystúpenie tvz. monster orchestra, teda všetkých účastníkov festivalu.

Program: Klikni TU

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.