OMŠENIE – BARAČKA. Vzhľadom na nedávnu mimoriadnu zrážkovú činnosť a s ňou spojenú zvýšenú povodňovú aktivitu, došlo k naplaveniu a následnej kumulácii značného množstva rôzneho druhu odpadu vo vodnej nádrži (VN) Baračka. Túto situáciu sa rozhodli riešiť členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) Trenčín.

Ako nám uviedol Miroslav Karaus, podpredseda MsO SRZ Trenčín, podľa vyjadrenia správcu vodnej nádrže Baračka tj. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p nebolo možné z jeho strany po logistickej stránke realizovať zber tohto odpadu.

“Zber takto nakumulovaného odpadu bol bezodkladne a opakovane realizovaný členmi MsO SRZ Trenčín, tak aby v čo najväčšej možnej miere došlo k zamedzeniu jeho negatívneho dopadu na biodiverzitu prostredia a rovnako z dôvodu zabránenia jeho následného rozptýlenia do širšieho okolia. Likvidácia vyzbieraného odpadu bola zabezpečená po ústretovej dohode so zástupcami dotknutých samospráv,” dodal Miroslav Karaus.

Foto: MsO SRZ Trenčín

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Foto: impulz.press

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.