TRENČIANSKE TEPLICE. Do kúpeľného mesta sa opäť po čase vracia tradícia pálenia Vatry zvrchovanosti. Obnovenie tradície sa započalo v priestoroch letného amfiteátra Základnej školy A. Bagara. 

Podujatie prišli osobne podporiť primátorka domáceho mesta Zuzana Frajková Ďurmeková a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, primátor Partizánskeho a predseda celoslovenského Spolku Milana Rastislava Štefánika Jozef Božík. Obaja pri otvorení deklarovali podporu všetkým aktivitám, ktoré upriamujú pozornosť na históriu a tiež aj odkaz M. R. Štefánika. Podobne vyjadrili presvedčenie, že tradície treba jednoznačne dodržiavať ako odkaz ďalším generáciám. Pri tejto príležitosti bude aj zasadená Lipka zvrchovanosti, ktorá bude navždy pripomínať obnovenie tejto tradície.

Pre deti boli pripravené rôzne aktivity, svoje umenie predviedli bratia Trombitáši Štefánikovci z Nimnice, zahrala a zaspievala Ľudová hudba Ponitranská muzika a samozrejmosťou bolo aj občerstvenie. Pálenie vatry sa uskutočnilo pod taktovkou spolupráce Mesta Trenčianske Teplice a novo založeného Klubu M. R. Štefánika Trenčianske Teplice. Na priebeh dozerali členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru.

Vatra zvrchovanosti je táborový oheň (vatra), ktorým sa na Slovensku oslavuje a pripomína prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky v uznesení Slovenskej národnej rady (SNR) zo 17. júla 1992. Na oslavu prijatia deklarácie sa v júli 1992 na desiatkach miest Slovenska konali zhromaždenia občanov pri vatrách, ktoré dostali názov vatry zvrchovanosti. Prvá bola zapálená symbolicky v tzv. geografickom strede Európy v Kremnických Baniach, pri Kostole svätého Jána Krstiteľa. Rituál zapaľovania vatier nadväzoval na ľudovú tradíciu jánskych ohňov, tradíciu partizánskych vatier zapaľovaných pri pripomínaní si Slovenského národného povstania a symboliku zbojníckych vatier viažúcu sa k zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: Wikipedia