TRENČIANSKE TEPLICE. Po štyroch rokoch sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil 25. ročník udeľovania Ceny Karla Čapka. Táto cena sa udeľuje od roku 2010 v dvojročných intervaloch, no pre nepriaznivú pandemickú situáciu to v roku 2020 nebolo možné. Organizátori sa preto rozhodli, že udelia štyri ceny za oba ročníky v tomto roku.

Cena Karla Čapka sa v Trenčianskych Tepliciach udeľuje od roku 1990. V tom čase sa udeľovala každý rok a prvé roky si cenu prevzala vždy jedna osobnosť. Od roku 1994 sa táto prestížna cena udeľuje vždy dvom osobnostiam kultúry, publicistiky, filmu, či divadla, ktoré sa zaslúžili o šírenie posolstva diela bratov Čapkovcov. Ocenení sú vždy zo Slovenska aj zo susedných Čiech. Od roku 2010 sa cena udeľuje v dvojročných intervaloch, no v roku 2020 sme zažili situáciu, kedy bolo cestovanie obmedzené a nebolo možné, aby českí hostia pricestovali do Trenčianskych Teplíc a spolu sme si tak nemohli pripomenúť významnú tvorbu bratov Čapkovcov. Symbolizmus udeľovania Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepliciach spočíva v tom, že pán Čapek pôsobil ako kúpeľný lekár práve v tomto meste, sem za ním chodievali jeho synovia, ktorí tu vytvorili viaceré zo svojich svetoznámych diel ako R.U.R., Lúpežník, Továreň na absolútno. V Trenčianskych Tepliciach vzniklo aj celosvetovo používané slovo „robot“.

Najskôr sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli umiestnenej na priečelí Kúpeľného hotela PAX a slávnostné odovzdanie Ceny Karla Čapka sa uskutočnilo v kongresovej sále Kúpeľného hotela PAX.

Ceny za ročník 2020 si prevzali: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. a Ilja Holešovský, akad. sochár

Ceny za ročník 2022 si prevzali: MUDr. Eva Šidláková a Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D.

Medzi ocenenými boli v minulosti osobnosti z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života, ako napríklad Vlastimil Fišar, Jozef Kroner, Ladislav Chudík, PhDr. Ladislav Lajcha, CSc., Prof. Martin Huba, Prof. Emília Vášáryová, Josef Abrhám, Mgr. Štefan Vraštiak, Marián Labuda, Eva Krížiková, Milan Lasica, Július Satinský, Ondrěj Kepka, Juraj Jakubisko, Zuzana Kronerová, Eva Hylmarová, či Juraj Sarvaš a mnohí iní. 

Organizátormi podujatia boli Mesto Trenčianske Teplice, Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, Kruh priateľov českej kultúry, Společnost bratří Čapků a Kúpele Trenčianske Teplice. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.