TRENČIANSKE TEPLICE. V kúpeľnom meste ani tento rok nezabudli na tradičné pálenia Vatry zvrchovanosti a pripomenuli si tak zvrchovanosť Slovenskej republiky. Obnovenie tradície sa započalo v priestoroch letného amfiteátra Základnej školy A. Bagara v roku 2019 a trvá až dodnes.

Podujatie prišla podporiť aj primátorka domáceho mesta Zuzana Frajková Ďurmeková. Primátorka už viackrát deklarovala podporu všetkým aktivitám, ktoré upriamujú pozornosť na históriu. Tradície treba dodržiavať ako odkaz ďalším generáciám, zhodli sa dnes v Trenčianskych Tepliciach. Svoje umenie predviedli bratia Trombitáši Štefánikovci z Nimnice. Pálenie vatry sa uskutočnilo aj napriek nepriaznivému počasiu a atmosféru dotvárala Ľudová hudba Jozefa Brindzáka. Na priebeh pálenia vatry dozerali členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru.

Vatra zvrchovanosti je táborový oheň (vatra), ktorým sa na Slovensku oslavuje a pripomína prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky v uznesení Slovenskej národnej rady (SNR) zo 17. júla 1992. Na oslavu prijatia deklarácie sa v júli 1992 na desiatkach miest Slovenska konali zhromaždenia občanov pri vatrách, ktoré dostali názov vatry zvrchovanosti. Prvá bola zapálená symbolicky v tzv. geografickom strede Európy v Kremnických Baniach, pri Kostole svätého Jána Krstiteľa. Rituál zapaľovania vatier nadväzoval na ľudovú tradíciu jánskych ohňov, tradíciu partizánskych vatier zapaľovaných pri pripomínaní si Slovenského národného povstania a symboliku zbojníckych vatier viažucu sa k zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.