Dnešnú situáciu v dôchodkovej oblasti nepovažujeme za šťastné riešenie. Posúvanie odchodu do dôchodku je veľmi krátkozraké riešenie.

Upozorňovali sme niekoľkokrát predstaviteľov strán zodpovedných za schválenie takéhoto nevýhodného zákona i hlavu štátu. Dokonca aj Vás pán minister. Naše prepočty vychádzajú z údajov podľa oficiálneho zdroja a to štatistického úradu. 

Situácia v dôchodkovej oblasti dnes je nasledovná :

Ak občan požiada o dôchodok zo Sociálnej poisťovne a je aj v 2.pilieri môže si zvoliť:

– výplatu od komerčnej poisťovne

– nechať peniaze v dôchodkovom fonde spravovanom DSS

Zisk z investovania a vklad presahujúci 3-násobok priemernej mzdy nedostáva sporiteľ, ale zostane: – v komerčnej poisťovni

– v dôchodkovom fonde spravovanom DSS

Už máme 150 občanov, ktorým sa vypláca z 2. piliera dočasný dôchodok(dôchodok sa nebude vyplácať doživotne). Je vyplácaná suma 12,60 EUR mesačne do vyčerpania nasporenej sumy sporiteľa.

– komerčná poisťovňa vypláca 61 dôchodkov 

– DSS poisťovňa vypláca 89 dôchodkov

Sporitelia dostávajú od komerčnej poisťovne nižšie dôchodky, ako by za rovnaké peniaze dostali od Sociálnej poisťovne.

Vytvoril sa tu výhodný biznis pre DSS a komerčné poisťovne na úkor dôchodkov občanov.

Na druhej strane sa v Sociálnej poisťovni zvyšuje dôchodkový vek údajne pre nedostatok finančných prostriedkov.

Žiadame:

– zabezpečiť výplatu zisku vždy sporiteľovi (aj sumu odvodu presahujúceho 3-násobok priemernej mzdy)

– povoliť výplatu dôchodku komerčnej poisťovni iba v prípade, ak ponúkne vyšší dôchodok, ako by za rovnaké peniaze vychádzal zo Sociálnej poisťovne (ináč previesť financie do Sociálnej poisťovne)

– zachovať dôchodkový vek 62 rokov

– odškodniť dôchodcov, ktorí boli súčasným zákonom v 2. pilieri poškodení (na úroveň toho, čo by boli za rovnaké peniaze dostali zo Sociálnej poisťovne)

Berieme do úvahy dlhodobý dopad pre občana, nielen krátkodobý efekt. Súčasná situácia sa hlavne týka našich detí, ktoré to najviac v budúcnosti pocítia!

Marián Herdel ŠANCA ĽUĎOM, o.z. predseda ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. overovateľ

Foto: Marián Herdel

FB komentáre

Pridaj komentár