NOVÁ DUBNICA. Určite viacerí z vás zachytili reportáž vo verejnoprávnej televízii na tému sporu dodávateľa tepla firmy Termonova, ktorá namietala viaceré záležitosti, a mesta Nová Dubnica. Vzhľadom na fakt, že v reportáži absentovalo aktuálne stanovisko mesta Nová Dubnica, mali sme záujem sa dozvedieť, ako vidí situáciu s dotknutou firmou primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec.

Vedeniu mesta sa dáva za vinu, že sa so spoločnosťou Termonova nechce dohodnúť. Je to účinný tepelný zdroj za relatívne nízku cenu a údajne by mohla byť ešte nižšia, keby boli na odpadové teplo napojené aj ďalšie objekty, napríklad firma Daejung, alebo súkromná škola. Tie sa však napojili na plyn. Podobne Termonova vyčíta mestu, že pri budovaní okružnej križovatky sa nevybudovala cesta k ich firme, ktorá dodáva teplo pre viac ako 90% mesta.

Požiadali sme preto primátora Petra Marušinca o vysvetlenie. V rozhovore sa dozviete, prečo sa primátor Novej Dubnice nevyjadril a nevysvetlil sporné momenty v reportáži RTVS, aká je koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, ako aj to, do akej miery vie mesto ovplyvniť cenu dodávaného tepla pre konečného spotrebiteľa.

Viac sa dozviete v priloženom rozhovore.

FB komentáre

Pridaj komentár