Aj obce a mestá v Trenčianskom kraji môžu získať financie na bezplatnú WiFi zónu

Aj obce a mestá v Trenčianskom kraji môžu získať financie na bezplatnú WiFi zónu

3. augusta 2018 0 Od Redakcia

TRENČIANSKY KRAJ. Bezplatný internet na verejných priestranstvách v samosprávach už nemusí byť len plánom do budúcnosti. Premeniť ho na realitu môže projekt WiFi pre Teba z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Zapojiť sa doň môžu aj municipality na území Trenčianskej župy.

Úrad podpredsedu vlády SR vyhlásil koncom júla 2018 výzvu o nenávratný finančný príspevok (NFP) na zriadenie bezplatných WiFi zón na verejných priestranstvách. Finančné prostriedky alokované na túto výzvu predstavujú sumu 10 miliónov eur z fondov Európskej únie. Žiadať o financie môžu obce a mestá v siedmich krajoch na Slovensku, Trenčiansky kraj nevynímajúc. Maximálna čiastka, ktorú môže samospráva získať na jeden projekt, je 15 tisíc eur, z vlastných zdrojov prispeje žiadateľ sumou vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Na následnú prevádzku WiFi zón je tiež podľa pravidiel financovania štrukturálnych fondov povinný vyčleniť dostatok financií.
V prvom kole sa môže bezplatná WiFi zóna stať skutočnosťou v takmer osemstovke slovenských miest a obcí. V prípade vyššieho záujmu nie je vylúčené ani druhé kolo výzvy. Prvých úspešných žiadateľov spoznáme v novembri, keď bude prvé kolo uzavreté.
S eurofondovou výzvou na zriadenie bezplatnej WiFi zóny sa spája viacero noviniek. Okrem zjednodušenia procesu podávania žiadostí sa úrad v rámci tejto výzvy zameral aj na odbúranie nadmernej byrokracie. „Starostov a primátorov chceme čo najmenej zaťažiť byrokraciou pri podávaní žiadostí. Tie bude možné podať elektronicky cez systém ITMS. Keď sa starosta prihlási pomocou svojho eID, veľa údajov mu systém sám predvyplní. Po úplne prvýkrát sme pre žiadateľov pripravili už vyplnený vzor žiadosti, ako aj súťažné podklady pre verejné obstarávanie vrátane technických parametrov, ktoré sú rovnaké, aké požaduje Európska komisia pre WiFi4EU,“ priblížil vicepremiér Richard Raši s tým, že cieľom výzvy je umožniť čo možno najväčšiemu počtu ľudí prístup k bezplatnému a vysokorýchlostnému internetu. Podľa slov výkonného podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska samosprávy projekt bezplatného internetu na svojich verejných priestranstvách vítajú.
Viac informácií k výzve a jej prílohám nájdete na tejto adrese: http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s. S prípadnými otázkami ohľadom výzvy sú potenciálnym žiadateľom k dispozícii aj služby Informačno-poradenského centra na Úrade TSK. Viac o Informačno-poradenskom centre pre územie Trenčianskeho kraja nájdete na webovom sídle TSK.
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Barbora Jánošková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, barbora.janoskova@tsk.sk, tel.: +421/ 32/ 65 55 910, mobil +421/ 901/ 918/ 146

FB komentáre